De zoektocht naar ontwikkelingsgelijken voelt als... 'Waar is Wally?'

Waar vind ik hoogbegaafde ontwikkelingsgelijken voor mijn dochter? Het was de vraag van een mama naar aanleiding van mijn facebook-post gisteren over einzelgängers. Ik merk dat vele ouders met diezelfde bezorgdheid zitten, dus vandaar even een afzonderlijk topic hierover… 

Ontwikkelingsgelijken zijn ondermeer belangrijk voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden, sociale identiteit en zelfbeeld van hoogbegaafde kinderen. Wanneer kinderen in de sociale omgang vaker een immense, bijna niet te overbruggen kloof dan een spiegel ervaren, kan dit gevolgen hebben voor hun sociaal-emotioneel welzijn en dit zowel op korte als (middel)lange termijn. Mensen zijn sociale wezens, we hebben verbinding nodig, een ‘tribe’, een groep waarin we ons gezien en gehoord voelen, waarin we onszelf mogen, kunnen en durven zijn. Dit is voor (hoogbegaafde) kinderen niet anders.

En nee, het is niet zo dat andere hoogbegaafde kinderen automatisch vriendjes zullen worden: ieder kind is anders, vriendschap omvat zoveel facetten en échte vrienden zijn wellicht eerder zeldzaam; Maar het is wél zo dat de intensiteit van denken, van voelen, van ZIJN bij andere hoogbegaafden veelal gelijklopend is en net die ervaring kan wel degelijk helend zijn en corrigerend voor het soms ver doordrongen ‘alien-gevoel’. 

Maar dus, waar vind je die ontwikkelingsgelijken?

- Kijk in de eerste plaats eens naar je kind zélf. Het zou nl. niet de eerste keer zijn dat ik de opmerking krijg van ouders dat ze rondom hen ‘ineens’ overal andere potentieel (hoog)begaafde en/of hoogsensitieve mensen spotten. Dat kan wel degelijk. Onderschat nooit het eigen innerlijk aanvoelen in het kiezen van diegenen met wie we ons (willen) omringen. Je hebt geen IQ-test nodig om aan toe voelen welke mensen goed voor je zijn ;) vaak doen kinderen dit al onbewust. 2 à 3 % hoogbegaafden op populatieniveau lijkt op het eerste zicht bijzonder weinig, maar dat betekent gemiddeld één hoogbegaafd kind per klas van 30 leerlingen. 

- Soms zie je jonge hoogbegaafde kinderen met zeer uitgesproken, specifieke interesses: schaken bijvoorbeeld, of sterrenkunde. Sommige verenigingen hebben een werking waar zelfs al kleutertjes welkom zijn. 

- Ook veel professionals (waaronder meerdere Hoogbloeier-collega’s) die zich gespecialiseerd hebben in hoogbegaafdheid bieden activiteiten of (zomer)kampjes aan waar hoogbegaafde kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Ook losse, niet structurele activiteiten kunnen zuurstof geven om weer even verder te kunnen…

- Sommige scholen voorzien in een plusklas of kangoeroewerking waar hoogbegaafde kinderen klas- en leeftijdsoverschrijdend met elkaar in contact kunnen komen en samen leren. Ook buitenschoolse trajecten kunnen een alternatief vormen wanneer de eigen school niet of onvoldoende in de mogelijkheid is om dergelijke contact- en leervormen aan te bieden. Via ‘code P’ mogen schoolplichtige leerlingen –mits toestemming van de directie- afwezig zijn tijdens de schooluren. Ga in overleg en vraag ernaar!

- Bekina (www.bekina.org) is een vereniging van en voor ouders, met een werking per provincie. Zowel ouders als kinderen kunnen hier gelijkgestemden ontmoeten via tal van activiteiten. Jaarlijks wordt er ook een kamp georganiseerd. 

- En last but not least: ga niet bij voorbaat uit van een probleem. Hoogbegaafdheid hoeft niet noodzakelijk een reden tot bezorgdheid te zijn. Informeer je, zet in op ‘waakzame zorg’, blijf alert, maar toon ook vertrouwen. Zit je hoogbegaafde kind goed in zijn of haar vel? Durf dan ook op jouw aanvoelen verder te gaan. Jij kent als ouder je kind het best!
De zoektocht naar ontwikkelingsgelijken voelt als... 'Waar is Wally?'

Meer items

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x