Huidhonger

Op het moment dat ik dit typ, rollen 2 van mijn kinderen ruzie makend over het gras. Ik hou ze van op afstand wat in de gaten, waak erover dat hun gevecht niet uit de hand loopt, maar probeer ook om in eerste instantie niet té snel tussen te komen. Over het algemeen heb ik er voldoende vertrouwen in dat ze dit onder elkaar wel kunnen oplossen én dat ze hulp durven inroepen wanneer ze denken dat dit nodig zou zijn. We zullen het er vanavond, wanneer ze beide ‘uit’ hun emotie zijn, ook nog wel eens over hebben: of dit naar hun gevoel een goede manier was om conflicten op te lossen en zo ja/nee waarom. Wat zou er evt. anders kunnen, wat hebben ze daarvoor nodig, wat ging er wél goed en hoe gaan ze dit een volgende keer proberen aan te pakken?

Maar voor nu probeer ik het los te laten. De kans is héél groot dat ze over vijf minuten weer fijn samen of elk apart aan het spelen zijn. Om dan over tien minuten weer in de volgende ruzie te belanden, dàt uiteraard ook

Mijn kuikens kunnen momenteel niet met en niet zonder elkaar, zo lijkt het in deze vijfde week semi-quarantaine. Dagelijkse ruzies -de ene al wat meer hoog oplopend dan de andere- wisselen elkaar af met dagelijks plezier, creativiteit, samen ontdekken, meer naar elkaar toe groeien en rekening houden met elkaar. Met drieën sliepen ze vannacht samen in het grote bed, ze bedenken onderling wat we gaan eten (houden daarbij rekening met zowel de vegetariërs als de vleeseters in huis) en gaan ook samen in de keuken aan de slag. De boel nadien weer opruimen blijft wel nog een werkpuntje 

En ook al breken die conflicten me als mama bij momenten zwaar op, vraagt het heel wat schipperen en ‘om’denken van mezelf, meng ik me soms te veel in hun discussies terwijl ik dat beter niet had moeten doen of omgekeerd, we doen dat met zijn allen zo slecht nog niet denk ik dan.

Maar, en daar wilde ik eigenlijk toe komen: ik zie meer en meer, zowel hier thuis als in de –online- praktijk, hoe kinderen die ontlading van het fysieke ‘gevecht’ soms ook echt even heel hard nòdig hebben nu. Hoe het veelal niet gaat om disrespect voor de ander, elkaar met opzet pijn willen doen, maar om de aanraking, de tactiele stimulatie en ‘druk’, het fysieke contact met elkaar als basale, noodzakelijke levensbehoefte, nu meer dan ooit.

De coronacrisis en het fysiek isolement vragen veel van ons. ‘Huidhonger’ doet zijn intrede of wordt momenteel zoveel scherper ervaren, zeker bij kinderen. Echter niet ieder kind knuffelt even graag, niet elke jongere voelt zijn of haar nood aan fysiek contact even duidelijk aan of kan er gericht naar vragen (datzelfde geldt ook voor volwassenen trouwens… ). En zonder hier een pleidooi te willen houden voor het toelaten dat kinderen elkaar te pas en te onpas in de haren vliegen (integendeel…), is het wél een warme uitnodiging om eens wat meer te gaan kijken àchter het gestelde gedrag. Met zachtheid, aandacht en liefdevolle nieuwsgierigheid… Is er, nu het dagdagelijkse ravotten op de speelplaats of tijdens hobby’s wegvalt, mogelijks sprake van een gemis aan lichamelijkheid? Hoe vertaalt dit zich? Want neen, een worsteling kan niet de oplossing zijn voor al ons onbehagen, maar maakt mogelijks wel zichtbaar waar de nood zich juist bevindt, zodat er gerichter naar kan gehandeld worden.

Aanraking is een wetenschappelijk bewezen levensbehoefte die in deze tijden mogelijks vraagt om een ietwat andere invulling en meer creativiteit, maar die niet onmogelijk is. In een veilige situatie, met respect voor eenieders grenzen, heeft tactiele stimulatie aantoonbare positieve effecten op het groepsgevoel, mogelijkheden tot sociaal gedrag, fysieke en mentale gezondheid, het leervermogen, communicatieve vaardigheden en lichaamsbesef. Het blijft belangrijk om daar, zeker nu, oog voor te blijven hebben.

Ikzelf volgde daarom recent nog een online training ouder-kindmassage. Zeker eens proberen als het je wat lijkt! Want, zo zeggen ze toch in Zweden, ‘kinderen die elkaar masseren, slaan elkaar niet’.

Laat ons hopen 

Huidhonger

Andere artikels

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x