Praktijk voor psychotherapie

Spanning, angst, verdriet, teleurstelling, kwaadheid… zijn gevoelens die we allemaal kennen en ervaren. Eigen aan ons mens zijn en  -tot op zekere hoogte weliswaar- heel gezond en normaal. Ze maken deel uit van het dagelijks leven en een gezond regulatieproces. Wanneer deze emoties echter te overweldigend worden, te lang duren of de draagkracht van een persoon en/of zijn omgeving overstijgen, kan het raadzaam zijn om professionele hulp te zoeken. Heb je vragen of problemen waar je met de steun van vrienden of familie niet uit komt? Erover praten kan een eerste stap zijn. 

Prins Jonathan biedt psychotherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen. Dit kan individueel, in groep of in gezinsverband, afhankelijk van de hulpvraag, van de noden en verwachtingen van eenieder. Bij (jonge) kinderen wordt sterk de voorkeur gegeven aan gezinstherapie. Therapeutische interventies worden aangepast zodat ieder gezinslid, jong of oud, actief kan deelnemen.

Een basisopleiding als klinisch psychologe, een lopende opleiding tot gezins-, relatie- en systeemtherapeut maar ook vele jaren ervaring en continue bijscholing, maken dat de eigen manier van werken vanuit diverse referentiekaders wordt gekleurd en vormgegeven. Steeds gebeurt dit met diep respect voor eenieders uniek verhaal en vanuit het vertrouwen in de (groei)mogelijkheden van elk individu en ieder gezin.

Binnen het systeemdenken wordt ervan uitgegaan dat mensen onlosmakelijk met elkaar zijn verboden. Kinderen groeien niet op in het ijle, maar ook als volwassenen staan we continu in verbinding met onze omgeving.  Systeemgericht werken vertrekt vanuit het idee dat klachten, problemen, spanningen en conflicten beter begrepen en benaderd kunnen worden vanuit de relationele context (gezin, familie, school, werk, vriendenkring,…) waarbinnen mensen leven. Hoe we ons voelen, hoe we denken en ons gedragen, welke dromen en verwachtingen maar ook welke angsten en onzekerheden we kennen, heeft niet alleen te maken met wie we zijn, maar ook met de wereld en mensen rondom ons.

Nieuwe ontwikkelingen binnen het psychologische en psychotherapeutische domein worden op de voet gevolgd. Ik probeer door continue bijscholing, intervisie en supervisie mijn manier van werken steeds optimaal af te stemmen en te finetunen.

Ik werk bovendien nauw samen met collega’s uit andere vakgebieden, waardoor  ondersteuning kan geboden worden bij uiteenlopende situaties. Indien nodig kan gericht worden doorverwezen.

Concreet:

Elke vraag naar begeleiding start met een verkennend gesprek, waarbij we wat dieper op jou/jullie verhaal kunnen ingaan en samen bekijken wat eventueel de mogelijkheden zijn. 

Een sessie duurt een uur. Afspraken gaan door in de praktijk te Bierbeek (nabij Leuven) of online (videocall).

Neem gerust contact op indien er vragen zouden zijn of wanneer je een afspraak wenst te maken.

Voel je welkom!

Praktijk voor psychotherapie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x